Gallery Two (all images are 'Oil on Canvas')


'Mindfeild'. 2002. 121cm  x 152cm.
'Mindfeild'. 2002. 121cm x 152cm.
'Sigourni's Third Encounter'. 2002. 152cm x 198cm.
'Sigourni's Third Encounter'. 2002. 152cm x 198cm.
'Diving Whole'. 2002. 121 x 152cm.
'Diving Whole'. 2002. 121 x 152cm.
'Into Karma'. 2002. 121 x 121cm.
'Into Karma'. 2002. 121 x 121cm.
'The One Thing'. 2002. 152 x 198cm.
'The One Thing'. 2002. 152 x 198cm.
'Beyond Duality'. 2002. 121 x 152cm.
'Beyond Duality'. 2002. 121 x 152cm.
'In Deep'. 2002. 121 x 121cm.
'In Deep'. 2002. 121 x 121cm.
'Flux'. 2002. 121 x 152cm.
'Flux'. 2002. 121 x 152cm.
'A New Discovery'. 2002. 121 x 152cm
'A New Discovery'. 2002. 121 x 152cm